Tag Archives: contracte de servicii

contracte de servicii

înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctul (2), care au ca obiect prestarea de servicii. Un contract care are ca obiect prestarea de servicii și care cuprinde activități privind efectuarea de lucrări numai în mod accesoriu în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de servicii

(art. 1 pct. 3 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de servicii

Filed under C