Tag Archives: contracte de lucrări

contracte de lucrări

înseamnă contracte, altele decât cele prevăzute la punctele (2) și (3), care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări. O „lucrare” înseamnă rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil care este suficient prin el însuși pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică

(art. 1 pct. 4 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de lucrări

Filed under C