Tag Archives: contracte de furnizare

contracte de furnizare

înseamnă contracte care au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau achiziția în rate de produse, cu sau fără opțiune de cumpărare. Un contract care are ca obiect furnizarea de produse și care cuprinde, cu titlu accesoriu, și lucrări de montaj și de instalare, este considerat contract de furnizare

(art. 1 pct. 2 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de furnizare

Filed under C