Tag Archives: contracte de concesiune

contracte de concesiune

înseamnă contracte care au ca obiect fie prestarea de servicii, fie execuția de lucrări, în care concesionarul primește drept contrapartidă în principal permisiunea BCE de a exploata rezultatul acestor lucrări sau de a furniza servicii altora

(art. 1 pct. 5 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on contracte de concesiune

Filed under C