Tag Archives: contractant

contractant

contractant
orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contractant

Filed under C

contractant

contractant
ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contractant

Filed under C