Tag Archives: contract de închiriere de vehicule rutiere

contract de închiriere de vehicule rutiere

contract de închiriere de vehicule rutiere contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on contract de închiriere de vehicule rutiere

Filed under C