Tag Archives: contract de concesiune de servicii

contract de concesiune de servicii

contract de concesiune de servicii
contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de concesiune de servicii

Filed under C