Tag Archives: contract de concesiune de lucrări publice

contract de concesiune de lucrări publice

contract de concesiune de lucrări publice
contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de concesiune de lucrări publice

Filed under C