Tag Archives: contract de achiziţie publică de lucrări

contract de achiziţie publică de lucrări

contract de achiziţie publică de lucrări
contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică de lucrări

Filed under C