Tag Archives: contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C

contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C