Tag Archives: conf. univ. dr. Radu Stancu

Asigurarea liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeanã Conf. univ. dr. Radu Stancu

Primele prevederi privind libera circulaţie a persoanelor apar în cadrul Tratatului de la Roma (1957), prin care s-a statuat „eliminarea între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi capitalului”.

Libera circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor dintre cetăţenii oricărui stat membru şi cetăţenii celorlalte state membre care stau şi muncesc pe teritoriul său. Aceste discriminări privesc condiţiile de intrare, deplasare, muncă, angajare sau remuneraţie.

Curtea de justiţie a precizat cã noţiunea de „lucrător” trebuie definită în conformitate cu dreptul comunitar, nu conform normelor interne. În consecinţă, în opinia Curţii, un profesor aflat în perioada de probă, în timpul căreia prestează activităţi ca predarea unor cursuri şi în schimbul cărora este remunerat, trebuie considerat un „lucrător”, conform art. 39 TCE.[1] Continue reading

Comments Off on Asigurarea liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeanã Conf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept

Aspecte privind libera circulatie a capitalurilor si platilor in reglementarea si jurisprudenta comunitaraConf. univ. dr. Radu Stancu

Capital within the EU may be transferred in any amount from one country to another. All intra-EU transfers in euro are considered as domestic payments and bear the corresponding domestic transfer costs. This includes all member States of the EU, even those outside the Eurozone providing the transactions are carried out in euro. Credit/debit card charging and ATM withdrawals within the Eurozone are also charged as domestic, however paper-based payment orders, like cheques, have not been standardised so these are still domestic-based. The ECB has also set up a clearing system, TARGET, for large euro transactions.

 

Libera circulaţie a capitalurilor este reglementată general de dispoziţiile articolelor 63 (ex – articolul 56 TCE), articolul 64 (ex – articolul 57 TCE), articolul 65 (ex – articolul 58 TCE) şi articolul 66 (ex – articolul 59 TCE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 63 (ex – articolul 56 TCE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene interzice orice restricţii privind circulaţia capitalurilor sau privind plăţile între statele membre precum şi între statele membre şi ţările terţe. Continue reading

Comments Off on Aspecte privind libera circulatie a capitalurilor si platilor in reglementarea si jurisprudenta comunitaraConf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană. Programul de învăţare continuăConf. univ. dr. Radu Stancu

The Lisbon European Council of 23 and 24 March 2000 set a strategic goal for the European Union to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. A Lifelong Learning Programme should therefore be established to contribute through lifelong learning to the development of the European Union as an advanced knowledge society, with sustainable economic development, more and better jobs and greater social cohesion.

  1. Cadrul general creat de Uniunea Europeană pentru asigurarea învăţării pe tot parcursul vieţii

Consiliul European, instituţie politică a Uniunii Europene, alcătuit din şefii de stat şi/sau şefii de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene, în şedinţa sa de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a stabilit obiectivul strategic ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului de locuri de muncă şi de o mai mare coeziune socială. Continue reading

Comments Off on Învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană. Programul de învăţare continuăConf. univ. dr. Radu Stancu

Filed under Articole drept

PRELIMINARY RULING PROCEDURE Conf. univ. dr. Radu Stancu, Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

The reference for a preliminary ruling is a fundamental mechanism of European Union law aimed at enabling the courts and tribunals of the Member States to ensure uniform interpretation and application of that law within the European Union.

The Court of Justice of the European Union has jurisdiction to give preliminary rulings on the interpretation of Union law and on the validity of acts adopted by the institutions, bodies, offices or agencies of the Union.

The Court of Justice alone currently has jurisdiction to give preliminary rulings.

The Court’s role is to give an interpretation of European Union law or to rule on its validity, not to apply that law to the factual situation underlying the main proceedings.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

PROCEDURA ÎNTREBĂRII PRELIMINARE Conf. univ. dr. Radu Stancu, Lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Prezentul studiu îşi propune să pună în discuţie o serie de întrebări ce pot fi generate de procedura întrebării preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

O primă întrebare este aceea dacă nu cumva dezlegările date de Curte ar putea constitui antepronunţări generatoare de incompatibilităţi.

Procedura întrebării preliminare ca Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost instituită, aşa cum se prevede în Tratate, fie pentru a asigura un mijloc de constatare a validităţii dreptului Uniunii, fie pentru a oferi o interpretare a acestuia.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

ASPECTE PRIVIND VALIDITATEA DREPTULUI EUROPEAN Conf. univ. dr. Radu Stancu

Noţiunile de „valid” şi „validitate” sunt primitoare de mai multe înţelesuri. Validitatea unui mandat, spre exemplu poate desemna îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă. Validitatea mandatului presupune, mai întâi, existenţa lui, şi, mai apoi, darea lui în condiţii de legalitate.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept