Tag Archives: certificat

certificat

certificat documentul emis ca rezultat al certificării în conformitate cu reglementările specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat

Filed under C

certificat

certificat o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei persoane

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on certificat

Filed under C