Tag Archives: certificare

certificare

certificare recunoaşterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau un echipament, o organizaţie sau o persoană se conformează cerinţelor aplicabile, precum şi eliberarea unui certificat relevant care atestă această conformare; certificarea poate avea ca rezultat şi conferirea unui drept, potrivit reglementărilor în vigoare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificare

Filed under C