Tag Archives: Cauza Surugiu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Surugiu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 20/04/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 05/05/2006
în Cauza Surugiu împotriva României

 

    CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
SECŢIA A II-A

 

    Strasbourg
(Cererea nr. 48.995/1999)

 

    Hotărârea rămâne definitivă în condiţiile definite în art. 44 alin. (2) din Convenţie. Poate suferi modificări de formă.

 

    În Cauza Surugiu împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a II-a), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, preşedinte, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, doamnele W. Thomassen, A. Mularoni, judecători, şi domnul T.L. Early, grefier adjunct de secţie,
    după ce a deliberat în Camera de consiliu la data de 9 septembrie 2003 şi la data de 23 martie 2004,
    pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Surugiu împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO