Tag Archives: Cauza Moldovan şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României
din 12/07/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 317 din 10/04/2006

 

    (cererile nr. 41.138/98 şi 64.320/01)

 

    [Reclamanţi: Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Otilia Rostaş, Petru (Gruia) Lăcătuş, Maria Floarea Zoltan şi Petru (Dîgăla) Lăcătuş]
    În Cauza Moldovan şi alţii împotriva României [reclamanţi: Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Otilia Rostaş, Petru (Gruia) Lăcătuş, Maria Floarea Zoltan şi Petru (Dîgăla) Lăcătuş],
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a II-a), reunită în cadrul unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, preşedinte, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, W. Thomassen, A. Mularoni, judecători, şi doamna S. Dolle, grefier de secţie,
    după ce au deliberat în Camera de consiliu, la data de 3 iunie 2003 şi 16 iunie 2005, pronunţă hotărârea următoare, adoptată la această ultimă dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre nr. 2 definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Moldovan şi alţii împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO