Tag Archives: Cauza Davidescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Davidescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Hotărâre
din 16/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 19/04/2007
în Cauza Davidescu împotriva României

 

    (Cererea nr. 2.252/02)

 

    În Cauza Davidescu contra României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a III-a), statuând în cadrul unei camere compuse din: domnii B. M. Zupancic, preşedinte, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecători, şi domnul V. Berger, grefierul secţiei,
    după ce a deliberat în Camera de consiliu la data de 24 octombrie 2006,
    pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

Continue reading

Comments Off on Curtea Europeană a Drepturilor Omului Hotărâre în Cauza Davidescu împotriva României

Filed under Jurisprudenta CEDO