Tag Archives: candidatură

candidatură

candidatură
documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on candidatură

Filed under C