Tag Archives: candidat

candidat

candidat
orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on candidat

Filed under C

candidat

înseamnă un furnizor care a depus o solicitare de participare la o procedură de licitație restrânsă, de negociere, de dialog competitiv sau de parteneriat pentru inovare

(art. 1 pct. 11 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on candidat

Filed under C

candidat

candidat
oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on candidat

Filed under C