Tag Archives: Brumărescu împotriva României

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTARIREA din 28 octombrie 1999 în cauza Brumărescu împotriva României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 31 august 2000

În cauza Brumărescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, conform art. 27 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (convenţia), modificată prin Protocolul nr. 11*1), şi în baza dispoziţiilor aplicabile din regulament*2), constituită în Marea Cameră formată din următorii judecători:

domnul L. Wildhaber, preşedinte;

doamna E. Palm;

domnul C. Rozakis;

sir Nicolas Bratza;

domnii L. Ferrari Bravo;

  1. Caflisch;
  2. Loucaides;

J.-P. Costa;

  1. Fuhrmann;
  2. Jungwiert;
  3. Zupancic;

doamna N. Vajic;

domnul J. Hedigan;

doamna M. Tsatsa-Nikolovska;

domnii T. Panţîru;

  1. Levits;
  2. Mihai, judecător ad-hoc;

şi doamna M. De Boer-Buquicchio, grefier adjunct,

după ce a deliberat în Camera de Consiliu, în zilele de 17 iunie şi 30 septembrie 1999,

pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la data de 30 septembrie 1999:

Continue reading

Comments Off on CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI HOTARIREA din 28 octombrie 1999 în cauza Brumărescu împotriva României PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 31 august 2000

Filed under Jurisprudenta CEDO