Tag Archives: activităţi de achiziţie centralizate

activităţi de achiziţie centralizate

activităţi de achiziţie centralizate
activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on activităţi de achiziţie centralizate

Filed under A