Tag Archives: abatere profesională

abatere profesională

abatere profesională
parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on abatere profesională

Filed under A