zile

înseamnă zile calendaristice

(art. 1 pct. 20 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on zile

Filed under Z

Comments are closed.