vehicule istorice

vehicule istorice vehicule în cazul cărora perioada trecută de la încetarea fabricaţiei acestora, pentru care s-a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, acestea fiind originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate conform reglementărilor în vigoare

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on vehicule istorice

Filed under V

Comments are closed.