transportator aerian

transportator aerian operator aerian deţinător al unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate şi, după caz, al unei licenţe de transport aerian

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on transportator aerian

Filed under T

Comments are closed.