transport internaţional

transport internaţional (a)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărei punct de plecare și punct de destinaţie se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(c)
o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(d)

o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menţionate la literele (a), (b) și (c)

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on transport internaţional

Filed under T

Comments are closed.