tehnică aeronautică

tehnică aeronautică tehnică folosită în aeronautică, care intră sub incidenţa normelor privind siguranţa zborului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on tehnică aeronautică

Filed under T

Comments are closed.