ţarã terţã

 

ţarã terţã

înseamnă o țară care nu este o țară europeană. „Țară terță” cu referire la o persoană fizică înseamnă o persoană care nu este nici resortisant și nici nu își are reședința într-o țară europeană. „Țară terță” cu referire la o instituție înseamnă o instituție care nu este situată într-o țară europeană. Țările participante la Programul de acțiune în domeniul educației și învățării continue instituit prin Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) nu sunt considerate a fi țări terțe pentru punerea în aplicare a acțiunii 2;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.