ţarã europeană

 

țară europeană

înseamnă o țară care este stat membru sau care participă la program, în conformitate cu articolul 9. „European” cu referire la o persoană fizică înseamnă o persoană care este resortisant sau își are reședința într-o țară europeană. „European” cu referire la o instituție înseamnă o instituție care este situată într-o țară europeană

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.