supraveghere vamală

supraveghere vamală orice acţiune a autorităţii vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale şi, când este cazul, a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on supraveghere vamală

Filed under S

Comments are closed.