supraveghere continuă

supraveghere continuă procesele de verificare a îndeplinirii în mod continuu şi sistematic a condiţiilor asociate acordării unui certificat pe parcursul perioadei sale de valabilitate, precum şi de luare a măsurilor de siguranţă necesare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on supraveghere continuă

Filed under S

Comments are closed.