subcontractant

subcontractant
orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on subcontractant

Filed under S

Comments are closed.