student masterand

Definitie student masterand

student masterand

  (student în al doilea ciclu) înseamnă o persoană înscrisă într-un program de studii superioare de ciclul al doilea și care a obținut deja o diplomă de învățământ superior sau posedă un nivel de formare echivalent recunoscut în conformitate cu legislația și practicile naționale;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.