stat membru de origine al intermediarului

stat membru de origine al intermediarului
a) în cazul în care intermediarul este o persoană fizică – statul membru în care este situată reşedinţa acestuia şi în care îşi desfăşoară activitatea;

   b) în cazul în care intermediarul este o persoană juridică – statul membru în care este situat sediul social sau, în cazul în care legislaţia statului respectiv nu prevede existenţa unui sediu social, statul membru în care este situat sediul central

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.