standard

standard
o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on standard

Filed under S

Comments are closed.