şomer înregistrat

şomer înregistrat persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă

(Art.5 Legea 76/2002 actualizată, legea șomajului)

Comments Off on şomer înregistrat

Filed under S

Comments are closed.