solicitare de participare

solicitare de participare
solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on solicitare de participare

Filed under S

Comments are closed.