sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP

sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresa dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace 7 electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP

Filed under S

Comments are closed.