sistem dinamic de achiziție

înseamnă un proces în întregime electronic pentru achiziționarea de produse de uz general, ale căror caracteristici, astfel cum sunt disponibile în general pe piață, îndeplinesc cerințele BCE

(art. 1 pct.8 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on sistem dinamic de achiziție

Filed under S

Comments are closed.