sistem dinamic de achiziţie

sistem dinamic de achiziţie
procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on sistem dinamic de achiziţie

Filed under S

Comments are closed.