servitute aeronautică

servitute aeronautică condiţii, restricţii, obligaţii impuse de reglementările naţionale şi/sau internaţionale, în interesul siguranţei zborului

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on servitute aeronautică

Filed under S

Comments are closed.