securitate aeronautică

securitate aeronautică ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on securitate aeronautică

Filed under S

Comments are closed.