reutilizare

reutilizare orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on reutilizare

Filed under R

Comments are closed.