reţea rutieră transeuropeană

reţea rutieră transeuropeană
reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on reţea rutieră transeuropeană

Filed under R

Comments are closed.