referinţă tehnică

referinţă tehnică
orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on referinţă tehnică

Filed under R

Comments are closed.