reciclare

reciclare orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on reciclare

Filed under R

Comments are closed.