punct de delimitare/separare a instalaţiilor

punct de delimitare/separare a instalaţiilor
locul în care intervine schimbarea proprietăţii asupra instalaţiilor unui SACET

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.