producere a energiei termice

producere a energiei termice
activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.