producător

producător   1. operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

   2. operatorul economic care fabrică materia primă;
   3. operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
   4. operatorul economic care recondiţionează produsul;
   5. operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;
   6. reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu îşi are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
   7. operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerilor;
   8. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;
   9. distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identităţii importatorului

(Art.2 Legea 449/2003 privind  vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora)

Leave a Comment

Filed under P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.