producător de deşeuri

producător de deşeuri orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on producător de deşeuri

Filed under P

Comments are closed.