procedură de negociere

înseamnă o procedură în cadrul căreia BCE consultă furnizorii aleși de ea și negociază condițiile oricărui contract cu unul sau mai mulți dintre aceștia

(art. 1 pct. 16 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on procedură de negociere

Filed under P

Comments are closed.